Powrót »

Grzałka GE-C ( Grzałki do grzejników łazienkowych )

GE_2.JPGGE_1.JPGGE_3.JPGGE_5.JPG
 • Suszenie ręcznikówSuszenie ręczników– ciepły i suchy ręcznik przez cały rok to komfort dla Twoich zmysłów
 • Ogrzewanie poza sezonemOgrzewanie poza sezonem– użycie grzałki poza sezonem grzewczym zapewni Ci komfort ciepłej łazienki przez cały rok. Stać Cię na niego!
 • Płynna regulacja temperaturyPłynna regulacja temperatury- temperaturę, jakiej potrzebujesz ustawiać możesz w zakresie od 10 do 65 stopni
 • Oszczędność energiiOszczędność energiidzięki regulatorowi temperatury, który wyłącza grzałkę po osiągnięciu zdanej temperatury
 • Przyjazne dla środowiskaPrzyjazne dla środowiskadzięki oszczędności energii
 • Wyjątkowy komfort Wyjątkowy komfort dzięki prostej obsłudze oraz możliwości płynnej regulacji temperatury
 • Funkcja antyzamarzaniowa Funkcja antyzamarzaniowa – ustawienie minimalnej temperatury powyżej zera (np. 7 stopni) zabezpiecza grzejnik przed zamarznięciem
 • Funkcja TURBOFunkcja TURBO- pełne grzanie grzałki przez zaprogramowany okres: 1, 2 lub 3 godzin.  
 • Regulator elektronicznyRegulator elektroniczny– w Twoim domu wykorzystujesz wysoko zaawansowaną elektronikę, która dba o Twój KOMFORT

Grzałki elektryczne to łatwe i funkcjonalne akcesorium do grzejnika łazienkowego. Grzałka może być zastosowana zarówno w grzejniku podłączonym do instalacji centralnego ogrzewania, jak i stanowić z grzejnikiem samodzielny element grzewczy. Jest to komfortowe rozwiązanie problemu dogrzewania pomieszczeń oraz suszenia ręczników poza sezonem grzewczym.

Grzałki GE wyposażone są w elektroniczny regulator, który pozwala płynnie sterować temperaturą wody w grzejniku (w zakresie 0-65 °C). Model GE posiada też funkcję Turbo (uruchamianą naciśnięciem pokrętła), które uruchamia pełne grzanie grzałki na okres 1,2 lub 3 godzin. Po zadanym okresie grzałka powraca do temperatury ustawionej na pokrętle.

Przy wyborze grzałki należy pamiętać o właściwym doborze mocy grzałki do grzejnika.  Grzałkę wkręca się w kolektor z gwintem ½" (standardowy).
Szczegółowe zasady podłączania i funkcjonowania grzałek zawarte są w instrukcji obsługi umieszczonej w środku opakowania.

Dostępne kolory obudów: biały, chrom, satyna, stal, antracyt.


Dostępne moce: 300, 600, 900 i 1200W.

Charakterystyka ogólna grzałki:

 • środowisko pracy: woda
 • temperatura pracy: regulowana od 0 do 65 °C, w trybie Turbo 65°C
 • napięcie zasilające: 230V
 • podłączenie elektryczne: przewód z wtyczką UNISCHUKO
 • mocowanie w urządzeniu: kryza R ½"

Charakterystyka materiałowa:

 • rura osłonowa: miedziana
 • kryza: mosiężna
 • całość (grzałka + kryza) chromowana
 • izolator: MgO (tlenek magnezu)
 • spirala: drut Kanthal
 • regulator elektroniczny
Projekt obudowy: dr.hab. sztuki, art.rzeźbiarz Józef Wąsacz. Zatrudniony w Politechnice Krakowskiej

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
1. Grzałkę można podłączać wyłącznie do gniazda z bolcem uziemiającym.
2. Gniazdo elektryczne musi być zlokalizowane blisko urządzenia i musi być łatwo dostępne.
3. Montażu grzałki winien dokonać uprawniony instalator.
4. Grzejnik z zamocowaną grzałką elektryczną nie może być zainstalowany w odległości mniejszej niż 60cm od gabarytów wanny (nigdy nad wanną) umywalki lub natrysku.
5. W instalacji sterownika podłączonego na stałe (hard wire) musi być zapewnione urządzenie odłączające sterownik od sieci zasilającej. Urządzenie takie musi odłączać sieć na 2 biegunach , z separacją zestyków równą co najmniej 3 mm.
6. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby ograniczonych zdolnościach fizycznych , zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nie posiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia , jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanym z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
7. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.
8. Przed przystąpieniem do konserwacji obudowy należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Bezwzględnie unikać zamoczenia obudowy.
9. W przypadku posiadania zaworów na grzejniku, podczas pracy z grzałką, grzejnik nie może być zamknięty jednocześnie na zasilaniu i powrocie. (temperaturowy wzrost objętości wody)

10. W przypadku grzejnika elektrycznego (niepodłączonego do C.O.) należy zastosować zawór bezpieczeństwa

-

Dobór grzałki do grzejnikaInstrukcja obsługi – instalacja:

INSTALACJĘ GRZAŁKI GE MOŻESZ OBEJRZEĆ W MATERIALE WIDEO:

- MONTAŻ W GRZEJNIKU ELEKTRYCZNYM

- MONTAŻ W GRZEJNIKU PODŁĄCZONYM DO INSTALACJI C.O.

 1. Zamocuj grzejnik na ścianie
  Montaż GE

 2. Sposoby montażu grzałki w grzejniku

  Montaż GE

 3. Wkręć element grzejny kluczem S22

  s22                                                                                                                                                                                                   Po zdjęciu 2-częściowego kołnierza osłonowego głowicy wkręcamy grzałkę do grzejnika używając odpowiedniego klucza (nr 22). Na głowicy znajduje się specjalna uszczelka, umożliwiająca łatwe ustawienie obudowy w pozycji frontalnej. Zastosowana uszczelka stożkowa nie wymaga dokręcania 'do oporu'. Zazwyczaj wystarczają 2 obroty, aby uzyskać szczelne połączenie. Po wkręceniu grzałki ponownie założyć kołnierz osłonowy. Montując trójnik należy zastosować załączoną uszczelkę polonitową
 4. Grzałka w grzejniku elektrycznym lub podłączonym do c.o.

  GE sposoby montazu

zawor

5. Podłącz grzałkę do sieci zasilającej 230V

Gniazdo elektryczne, do którego będzie włączona grzałka, musi posiadać bolec ochronny. Instalację należy zlecić uprawnionemu elektrykowi. Instalacja elektryczna musi posiadać zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

6. Start grzałki

 • Test obecności wody, sprawność elementu grzejnego i czujnika temperatury.
 • Test przeprowadzany jest każdorazowo po włączeniu grzałki do kontaktu i po przerwie w zasilaniu
 • Test grzałki polega na bardzo szybkim pulsowaniu czerwonej diody LED. Czas około 2 minuty. Sygnalizacja dłuższa niż standardowa (powyżej 2 minut) oznacza brak warunków do przeprowadzenia testu (zbyt wysoka temperatura wody w grzejniku – powyżej 30 stopni)

W celu obniżenia temperatury należy:

 • W grzejniku w instalacji c.o. zamknąć jeden z zaworów
 • W grzejniku elektrycznym poczekać aż temperatura spadnie

Jeśli wynik testu jest poprawny to sterownik przechodzi do trybu pracy zgodnego z nastawą pokrętła regulacji

Sygnalizacja błędów (świeci niebieska dioda LED)

  1. Świecenie światłem ciągłym – uszkodzenie grzałki
  2. Pulsuje raz na sekundę – uszkodzenie czujnika temperatury
  3. Pulsuje z dużą częstotliwością – brak wody w grzejniku

7. Załączenie grzałki

Załączenie grzałki następuje poprzez obrót pokrętłem w prawo do momentu zaświecenia się lampki kontrolnej. Początkowy obrót pokrętła ustawia temperaturę ok. 7 stopni – punkt antyzamarzaniowy.
Zakres regulacji: 0-65 (praca grzejnika, suszenie lub ogrzewanie). W pozycji lewej skrajnej grzałka jest wyłączona. Pokrętło obraca się skokowo, zapobiegając przypadkowej regulacji.

Funkcję Turbo uruchamia się poprzez naciśnięcie pokrętła. Uruchamia się pełne grzanie grzałki na okres 1,2 lub 3 godzin. Pierwsze naciśnięcie ustawia czas na 1 godzinę, drugie naciśnięcie na 2 godziny, trzecie na 3 godziny. Czwarte naciśnięcie wyłącza funkcję Turbo.
Po zadanym okresie pracy funkcji Turbo grzałka powraca do temperatury ustawionej na pokrętle.

UWAGA

 • W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy grzałki należy w pierwszej kolejności dokonać restartu sterownika, poprzez odłączenie go od zasilania i ponownym podłączeniu po kilkunastu sekundach (Reset). Jeśli grzałka nadal sygnalizuje błędy to w przypadku wystąpienia błędu 1 lub 2 (wg informacji o sygnalizacji błędów) należy odłączyć zasilanie, odpiąć sterownik, wymontować element grzejny i całość przekazać do punktu sprzedaży lub do producenta. W przypadku błędu 3 należy odłączyć zasilanie i sprawdzić obecność wody w grzejniku. Po usunięciu awarii ponownie włączyć grzałkę do sieci.

 • Przy zmianie nastawy pokrętła na niższą temperaturę, reakcja sterownika następuje z opóźnieniem. Jest to poprawne działanie. Wyłączenie natychmiastowe jest możliwe po ustawieniu pokrętła na '0'.
 • Nie odłączaj sterownika od elementu grzejnego jeżeli grzałka podłączona jest do zasilania
 • W przypadku niskiej temperatury użyj funkcji antyzamarzaniowej zawsze kiedy wychodzisz
 • Przed przystąpieniem do konserwacji obudowy należy wyłączyć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Obudowę czyścić wilgotną szmatką, z dodatkiem delikatnych środków czyszczących. Nie stosować środków agresywnych. Bezwględnie unikać zamoczenia obudowy.
 • W czasie kiedy grzałka nie jest wykorzystywana należy wyłączyć ją pokręcając pokrętłem do oporu w lewo.
 • Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
 • Prosimy zachować gwarancję.

Warunki gwarancji.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesiący od daty produkcji grzałki. Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy, sprawnie działający, o tych samych parametrach. Termin rozpatrywania reklamacji – do 14 dni od daty dostarczenia do producenta

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania grzałki niezgodnie z instrukcją

-wszelkich widocznych uszkodzeń elementu grzejnego i regulatora temperatury wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z grzałką.

Uszkodzenia plomby na obudowie regulatora temperatury powoduje utratę praw gwarancyjnych.

W przypadku problemów technicznych zobacz odpowiedzi na częste pytania w dziale Pomoc Techniczna

-

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji elementu grzejnego. Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy, sprawnie działający, o tych samych parametrach. Termin rozpatrywania reklamacji - do 14 dni od daty dostarczenia produktu do producenta

Gwarancja nie obejmuje:

- spalonego bezpiecznika termicznego (praca bez wody)

- użytkowania grzałki niezgodnie z instrukcją obsługi

- wszelkich widocznych uszkodzeń elementu grzejnego i regulatora temperatury wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z grzałką

Uszkodzenie plomby na obudowie regulatora temperatury powoduje utratę praw gwarancyjnych.

W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ (otwiera się w nowym oknie). Prosimy podać maksymalnie dużo danych, czasem pozwoli nam to pomóc zdalnie. Jeśli nie będzie to możliwe należy grzałkę przesłać do nas w celu diagnozy i naprawy.

Przesyłki należy adresować na:

Heatpol

Mników 322

32-084 Morawica

tel. 12 423-60-65

Proszę koniecznie dołączyć do grzałki krótką informację o przyczynie reklamacji oraz swoje dane kontaktowe (w tym telefon).

Na diagnozę uszkodzenia potrzebujemy do 7dni.

-

Zapytaj w najbliższym sklepie instalacyjnym lub zamów w naszym sklepie internetowym (http://www.sklep.heatpol.com.pl)

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie tego produktu prosimy wypełnić formularz kontaktowy poniżej.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

 • GE_5.JPG
 • GE_2.JPG
 • GE_1.JPG
 • GE_3.JPG